Kwetsbare ouderen Behandelteam


De eerste persoon in het behandelteam is de oudere zelf en de meest betrokken mantelzorg. SGE vindt het belangrijk dat de oudere en zijn of haar naasten een actieve rol hebben in de begeleiding en behandeling. U denkt en beslist samen mee over de begeleiding en behandeling.

Daarnaast zijn de huisarts, de praktijkondersteuner en diverse andere zorgverleners betrokken in het behandelteam. Zij informeren en adviseren u over de mogelijkheden voor begeleiding en behandeling, over aanpassingen in hun situatie en over eventuele risico’s. Ook coachen zij u hoe u om kunt gaan met verlies aan regie van een oudere en het een plaats kunt geven in het dagelijkse leven. U kiest samen welke begeleiding en zorg daarbij belangrijk is en, wat u zelf wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft.

Welke zorgverleners werken met u samen in het zorgprogramma

 • Huisarts: stelt  samen met praktijkondersteuner / wijkverpleegkundige vermoeden van kwetsbaarheid vast.
 • Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, zorgt voor coaching en houdt
  de controleafspraken met u. Hij/zij helpt u bij het formuleren van uw individuele zorgplan.
 • Wijkverpleegkundige; kan soms ook het centrale aanspreekpunt zijn. 
 • Assistente: ondersteunt  waar mogelijk de huisarts en praktijkondersteuner, bijvoorbeeld met het meten van glucose of tensie.
 • Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie en hulpmiddelen.
 • Diëtiste: ondersteunt bijvoorbeeld bij ondervoeding.
 • Fysiotherapeut: Helpt uw spierkracht en conditie zo veel mogelijk te behouden en kan helpen het risico op vallen van een oudere te minderen.
 • Podotherapeut: helpt bij complicaties aan uw voeten.
 • Pedicure: verleent voetzorg, zoals nagelverzorging en eelt verwijderen.
 • Praktijkondersteuner GGZ:  helpt bij psychische / sociale problemen die bijvoorbeeld te maken hebben met verlies aan regie en het accepteren daarvan.
Uitgelicht
Bevolkingsonderzoek borstkanker
Bevolkingsonderzoek borstkanker
Geplaatst: 13 september 2022

Een kosteloos borstkankeronderzoek in het onderzoekscentrum in Eindhoven.

SGE en DOH nemen besluit tot fusie
SGE en DOH nemen besluit tot fusie
Geplaatst: 12 september 2022

DOH en SGE zetten per 1 januari 2023 de stap naar één nieuwe organisatie.

Wij zorgen ook online
Wij zorgen ook online
Geplaatst: 12 september 2022

Goede zorg is óók digitaal dichtbij. Dat doen we samen.