Kwetsbare ouderen Behandeling


Ouderdom komt met gebreken. Maar u kunt wel ondersteund worden. Door te zorgen dat de behandeling en begeleiding goed op elkaar worden afgestemd en rekening te houden met mantelzorg, kan een kwetsbare oudere langer zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen.

Behandelplan

In nauw overleg met de oudere en de meest betrokken mantelzorg stellen we een persoonlijk behandelplan op: het individuele zorgplan. In dit behandelplan staat concreet welke zorg en ondersteuning de oudere belangrijk vindt, wat de oudere met de mantelzorg zelf kan doen en welke begeleiding nodig is. Ik Ben VIP helpt u hierbij.

Ook de veiligheid in en om huis is van belang voor een kwetsbare oudere.

Fysieke, psychische en sociale factoren

In het zorgprogramma is aandacht voor zowel de fysieke, als ook de psychische en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op de kwetsbaarheid van ouderen. Ook een tekort aan sociale contacten vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname). Door middel van overleggen met meerdere betrokken zorgverleners samen met de oudere zelf en zijn/haar mantelzorg komt dit aan bod.

Medicijnen

De ouderen in het zorgprogramma gebruiken vaak meerdere medicijnen en kunnen hierbij problemen ervaren. Een medicatiebeoordeling is onderdeel van het zorgprogramma.

Meer informatie over medicijnen en ouderen
Uitgelicht
Heeft u al toestemming gegeven?
Heeft u al toestemming gegeven?
Geplaatst: 6 september 2021

Uw medische gegevens beschikbaar bij spoed? Wel zo’n veilig idee. Give permission to share your medical records.

Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Beperkte bereikbaarheid SGE gezondheidscentra gedurende de hele zomervakantie
Geplaatst: 24 augustus 2021

Onze gezondheidscentra zijn van 26 juli t/m 5 september in de middagen vanaf 12.30 uur beperkt bereikbaar voor reguliere huisartsgeneeskundige zorg. From July 26th to September 5th, our healthcare centers will have limited accessibility for regular care in the afternoons from 12.30 pm.

Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Aan alle SGE patiënten die de jaarlijkse griepprik ontvangen
Geplaatst: 19 augustus 2021

Dit najaar ontvangt u de griepvaccinatie en sommigen onder u ook de pneumokokkenvaccinatie. This fall you will receive the flu vaccination and some of you will also receive the pneumococcal vaccination.