For English, please scroll down.

Roken wordt tegenwoordig steeds meer een taboe. De Verenigde Staten zijn al zover dat roken rond gebouwen al jaren niet meer is toegestaan, maar ook in Nederland hebben meer en meer publieke ruimtes een rookverbod.

Hoewel roken in kroegen al enige tijd verboden is, is het nog wel toegestaan om op terrassen te roken. Mits het terras aan minimaal één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. Het kabinet wil dit gaan verbieden. Sinds kort is zelfs roken in speciale rookruimtes in cafés en restaurants verboden.

Ook Prorail wil het rookgedrag aanpakken. De spoorbeheerder wil dat over twee jaar een algemeen rookverbod voor alle stations wordt ingevoerd. Momenteel zijn er op treinstations enkel speciaal aangewezen rookplekken op het perron, deze worden binnen afzienbare termijn opgeheven.

Oplossingen volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zijn het verhogen van de verkoopprijzen van tabak en het aantal verkooppunten omlaag brengen. Zo zal er bijvoorbeeld op termijn geen rookwaar meer verkocht worden bij de supermarkt Lidl.

Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Wij als SGE spelen hier graag op in.

Aansluitend op de landelijke aandacht op het stoppen met roken rondom STOPTOBER, gaan wij alle mensen in onze chronische zorgprogramma’s actief benaderen om deel te nemen aan deze groepstraining. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Zo niet, dan kunt u ook deelnemen, maar zijn er mogelijk kosten aan verbonden, afhankelijk van uw zorgverzekering. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij? Ook jij!

Bronnen: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

English

Smoking is increasingly becoming a taboo nowadays. In the United States smoking around buildings has already been banned since years, but in the Netherlands too in more and more public spaces smoking is being banned.

Although smoking in bars has been prohibited for some time, it is still permitted to smoke on terraces. Provided that the terrace is fully open on at least one side (top or side). The government wants to prohibit this.

Prorail also wants to tackle smoking behavior. The rail manager wants a general smoking ban to be introduced for all stations within two years. At the moment there are only specially designated smoking spots on the platform at train stations, these will be removed within the foreseeable future.

According to State Secretary Paul Blokhuis (Public Health) solutions include increasing the cost prices of tobacco and reducing the number of selling counters. For example, in the long term, no more smoking products will be sold at the Lidl supermarket.

Blokhuis would like it to be easier for people to follow a treatment or to get aids to stop smoking. We at SGE are happy to respond to this.

In keeping with the national focus on stopping smoking around STOPTOBER, we are going to actively approach the people who are in our chronic care programs list, to participate in the group training: 'Quit smoking? You too?'. If you are in a care program for a chronic condition for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. If not, you can still participate, but there may be costs involved, depending on your health insurance policy. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Sources: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

Translated by: Chaitali Senguptad.nlDelen

Informatie

Geplaatst
13 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
NHG lanceert GPinfo.nl
NHG lanceert GPinfo.nl
Geplaatst: 24 september 2020

NHG lanceert GPinfo.nl, de Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een pilot met als doel om te ervaren wat de impact is van het meertalig aanbieden van informatie die nu te vinden is op Thuisarts.nl. NHG has launched GPinfo.nl, the English version of Thuisarts.nl. The aim of this pilot is to experience the impact of the multilingual provision of information that can now be found on Thuisarts.nl.

Stoptober: Stoppen met roken in oktober
Stoptober: Stoppen met roken in oktober
Geplaatst: 21 september 2020

Op 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen mee aan dit Nationale Stopmoment. SGE steunt deze actie van harte! Doet u ook mee? Stoptober is a yearly initiative to help people stop smoking for 28 days during the month of October. Join this challenge!

Griepvaccinatie en corona
Griepvaccinatie en corona
Geplaatst: 14 september 2020

De griepvaccinatie wordt dit jaar door corona op een andere manier georganiseerd. This year the flu vaccination is organized differently due to corona.

Corona
Corona
Geplaatst: 11 september 2020

De besmettingen in Nederland nemen toe. Hierdoor vragen wij nogmaals om uw medewerking. The infections due to corona increase in the Netherlands. Therefore, we ask once again your cooperation.

Belangrijke wijziging per 1 augustus 2020
Belangrijke wijziging per 1 augustus 2020
Geplaatst: 1 augustus 2020

Tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De inkoopprijzen van vooral beschermmiddelen maar ook andere producten zijn in de zorg en in de Mondzorg extreem gestegen.

Online uw medische gegevens bekijken
Online uw medische gegevens bekijken
Geplaatst: 30 juli 2020

Het advies is nog steeds om niet zomaar naar het centrum te komen. Neem altijd eerst telefonisch contact op. In de centra wordt 1,5 meter afstand gehanteerd. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen adviseren wij, zeker nu, gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van het centrum.