For English, please scroll down.

Hoe werkt de stoppen met roken cursus?

In 7 bijeenkomsten van 1,5 uur gaat u in groepsverband stoppen met roken. Na twee weken voorbereiding stopt u op de 3e bijeenkomst gezamenlijk met roken. Vervolgens krijgt u nog een maand begeleiding van onze ervaren trainers om die eerste moeilijke weken goed door te komen. 

  • De meest succesvolle stoppen met roken cursus van Nederland
  • 82% is direct na afloop rookvrij
  • 99,3% van de deelnemers is na afloop tevreden over de training
  • Ex-deelnemers geven de training een gemiddelde waardering van 8,9
  • Een jaar na de cursus is nog 40% gestopt ten opzichte van 15% zonder begeleiding en 25-30% bij een-op-een begeleiding door de praktijkondersteuner.

Aanmelden voor de stoppen met roken cursus

Wilt u direct aanmelden voor een groepstraining? Klik hieronder op de button om direct naar de website te gaan.

De stoppen met roken cursus van 'Rookvrij! Ook jij?' wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer het eigen risico nog niet of gedeeltelijk is verbruikt kan bij bepaalde verzekeraars het eigen risico van toepassing zijn. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij! Ook jij?

English

How does the quit smoking course work? 

In 7 sessions of 1.5 hours you will stop smoking as a group. After two weeks of preparation, you will stop smoking jointly at the 3rd meeting. You will then receive another month of guidance from our experienced trainers to get well through those first difficult weeks.

• The most successful quit smoking course in the Netherlands
82% are smoke-free immediately afterwards
99.3% of the participants are satisfied with the training afterwards
• Former participants give the training an average rating of 8.9
• One year after the course 40% stopped. In comparison 15% who stopped smoking without supervision and 25-30% with one-on-one supervision by the practice assistant.

Sign up for the quit smoking course

Do you want to sign up for a group training immediately? Click on the button below to go directly to the website.

The quit smoking course of 'Are you quitting smoking?' is reimbursed 100% by the majority of health insurers from the basic insurance. If the 'Own risk' or the deductible has not yet been fully or partially used up, the certain insurance providers may apply the 'Own risk' or the deductibles. If you are in a care program for a chronic condition, for example, for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Translated by: Chaitali SenguptaDelen

Informatie

Geplaatst
11 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
NHG lanceert GPinfo.nl
NHG lanceert GPinfo.nl
Geplaatst: 24 september 2020

NHG lanceert GPinfo.nl, de Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een pilot met als doel om te ervaren wat de impact is van het meertalig aanbieden van informatie die nu te vinden is op Thuisarts.nl. NHG has launched GPinfo.nl, the English version of Thuisarts.nl. The aim of this pilot is to experience the impact of the multilingual provision of information that can now be found on Thuisarts.nl.

Stoptober: Stoppen met roken in oktober
Stoptober: Stoppen met roken in oktober
Geplaatst: 21 september 2020

Op 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen mee aan dit Nationale Stopmoment. SGE steunt deze actie van harte! Doet u ook mee? Stoptober is a yearly initiative to help people stop smoking for 28 days during the month of October. Join this challenge!

Griepvaccinatie en corona
Griepvaccinatie en corona
Geplaatst: 14 september 2020

De griepvaccinatie wordt dit jaar door corona op een andere manier georganiseerd. This year the flu vaccination is organized differently due to corona.

Corona
Corona
Geplaatst: 11 september 2020

De besmettingen in Nederland nemen toe. Hierdoor vragen wij nogmaals om uw medewerking. The infections due to corona increase in the Netherlands. Therefore, we ask once again your cooperation.

Belangrijke wijziging per 1 augustus 2020
Belangrijke wijziging per 1 augustus 2020
Geplaatst: 1 augustus 2020

Tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De inkoopprijzen van vooral beschermmiddelen maar ook andere producten zijn in de zorg en in de Mondzorg extreem gestegen.

Online uw medische gegevens bekijken
Online uw medische gegevens bekijken
Geplaatst: 30 juli 2020

Het advies is nog steeds om niet zomaar naar het centrum te komen. Neem altijd eerst telefonisch contact op. In de centra wordt 1,5 meter afstand gehanteerd. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen adviseren wij, zeker nu, gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van het centrum.