Wij hebben als nieuw samengestelde cliëntenraad van Stroomz onze eerste vergadering gehad. Voor een deel van ons, de leden van voorheen de cliëntenraad van SGE met een nieuwe bestuurder, voor de leden van voorheen de patiënten adviesraad (PAR) van DOH een oude bekende.

De namen DOH en SGE zijn nog volop in omloop, dat ziet u als cliënt op de websites. Een bewuste keuze van de nieuwe organisatie. Prima natuurlijk. Wij gaan dat niet meer doen. Na deze nieuwsflits presenteren wij ons alleen nog als cliëntenraad (CR) van Stroomz en zullen we de oude benamingen niet meer gebruiken in onze nieuwsflits en communicatie.

De cliëntenraad vindt medezeggenschap belangrijk. De nieuwe cliëntenraad gaat een zeer grote groep cliënten vertegenwoordigen zowel in Eindhoven als de regio. De diversiteit en de vraagstukken zijn verschillend in de stad en in het buitengebied en natuurlijk zijn er ook overeenkomsten. Een hele klus. We gaan ons best doen om zo veel mogelijk informatie bij de achterban op te halen, contact is en blijft belangrijk. Hoe we dit precies gaan doen dat gaan we de komende tijd ontdekken.

We hebben wel alvast besloten dat we taken moeten verdelen. We gaan met werkgroepen werken die de overige leden van de cliëntenraad informeren. Het voorwerk doen als het ware. Hiermee hopen we het werk behapbaar te houden. We zijn immers allemaal vrijwilligers. De werkgroepen worden bemand met een mix van leden van de beide fusiepartners.

Naast het DB (voorzitter en secretaris) zijn dat de volgende groepen. Commissie PR/Communicatie
Commissie Werving Commissie Zorgprogramma’s
Commissie Financiën

Behalve onszelf opnieuw uitvinden als CR hebben we ons gebogen over de evaluatie van de griepvaccinatie op twee centrale locaties zoals uitgevoerd door SGE in de winter van 2022. De organisatie neemt de aandachtspunten mee voor de invulling van het najaar 2023. Evenals het landelijke beeld is de opkomst ook bij SGE en DOH lager geweest dan het jaar ervoor. Misschien zijn we een beetje “prik moe”.

Het tekort aan huisartsen en assistenten en de mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen hebben ook voortdurend onze aandacht. We zien uit naar de kansen die de nieuwe organisatie hierin te bieden heeft. We blijven u op de hoogte houden.

CR leden StroomZ

Delen

Informatie

Geplaatst
6 februari 2023

Onderwerp(en)
Uitgelicht
Veiligheidsregels
Veiligheidsregels
Geplaatst: 12 februari 2024

We behandelen uw medische hulpvraag met zorg en respect, en we vragen u hetzelfde te doen met onze hulpverleners en andere patiënten.

Informatie bevolkingsonderzoek borstkanker Eindhoven
Informatie bevolkingsonderzoek borstkanker Eindhoven
Geplaatst: 8 februari 2024

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert.

Nieuwe inlogmethode Spreekuur.nl
Nieuwe inlogmethode Spreekuur.nl
Geplaatst: 23 januari 2024

Vanaf woensdag 31 januari verandert de inlogmethode van Spreekuur.nl. Op dit moment logt u in met uw e-mailadres en persoonlijke wachtwoord. Vanaf 31 januari 2024 stappen ze over op een veiligere manier van inloggen, namelijk het inloggen met DigiD.

Roel Aleva lid Raad van Toezicht Stroomz
Roel Aleva lid Raad van Toezicht Stroomz
Geplaatst: 4 januari 2024

De Raad van Toezicht (RvT) van Stroomz heeft besloten tot de benoeming van de heer Roel Aleva als lid RvT Stroomz per 1 januari 2024.

Bewegen en gezelligheid komen samen bij Eindhovense sportaanbieders
Bewegen en gezelligheid komen samen bij Eindhovense sportaanbieders
Geplaatst: 4 december 2023

Sporten en bewegen geeft energie, net als een gezellig contact met leeftijdsgenoten. Dat is de ervaring van Mynt die iedere week bij Bowls Club Eindhoven sport.

Naamswijziging naar Stroomz op Volgjezorg.nl
Naamswijziging naar Stroomz op Volgjezorg.nl
Geplaatst: 24 november 2023

Belangrijk bericht voor patiënten die toestemming hebben gegeven voor het delen van medische gegevens via Volgjezorg.