Over SGE Innovatieve projecten


Met haar oorsprong in Philips heeft SGE in haar genen als ook statutair meegekregen om kennis en middelen in te zetten voor de geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg.

SGE doet dit door met alle sectoren in zorg en welzijn te bouwen aan samenwerking en het verbeteren en vernieuwen van zorg in Eindhoven. En door patiënten hierbij te betrekken. Daarnaast draagt SGE bij aan het vergaren en delen van kennis door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De innovatieve projecten van SGE omvatten het:

   Virtualiseren van zorg
   Verbeteren van zorg
   Verbinden in de wijk
   Verbinden en delen van kennis

Virtualiseren van zorg

Online platform
Met behulp van moderne technologieën wordt de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener makkelijker, waardoor de zorg meer rondom de patiënt kan worden georganiseerd. Belangrijk is dat dit wordt ingezet als de zorgverlener en de patiënt dit samen zinvol vinden. SGE vindt dat technologie zowel patiënt als zorgverlener moet dienen, waardoor er meer tijd is voor persoonlijke aandacht.

SGE bouwt aan een online platform voor bewoners in de wijk: om te ontmoeten, informatie te delen op het gebied van leefstijl, (zelf)zorg en welzijn. En ook om service en support te bieden in de dagelijkse contacten met het gezondheidscentrum. Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of het aanvragen van herhaalmedicatie. En om de patiënt te ondersteunen in het realiseren van behandeldoelen. Bijvoorbeeld een online coach bij het stoppen met roken of een online module bij depressieve klachten.

De website van SGE is de start van dit platform en zal verder worden ontwikkeld.

Naast een platform werkt SGE in enkele projecten mee aan het ontwikkelen van applicaties voor op het platform. SGE werkt mee aan nieuwe digitale zelfmanagementtools. Een voorbeeld is een project om een aantal senioren te laten werken aan gezondheidsdoelen en hen te ondersteunen met digitale meetinstrumenten zoals een weegschaal, bloeddrukmeter en een smartphone met onder andere een stappenmeter. Data worden verzameld en overzichtelijk gepresenteerd aan de patiënt als ook aan de huisarts in het gezondheidscentrum. Een tweede project is een ontwikkeling om COPD-patiënten te kunnen monitoren op afstand.


Verbeteren van zorg

Het continue verbeteren van zorg heeft de aandacht bij SGE. SGE bouwt in haar werkprocessen in dat deze regelmatig tegen het licht worden gehouden. Patiënten worden naar hun ervaringen over geleverde zorg gevraagd.

SGE werkt op dit moment samen met andere, betrokken zorgorganisaties in projecten onder andere aan:
 • zorg voor mensen met depressieve klachten of een depressie
 • zorg voor kwetsbare ouderen
 • meekijkconsult door specialist op basis van videoconsulting
 • zorg in de laatste levensfase, palliatieve zorg
 • overgewicht bij kinderen
 • chronische pijnklachten
 • cardiologie
 • passende zorg voor expats en hun gezinnen 

Verbinden in de wijk

Een wijk is per definitie rijk aan mensen en culturen, van verschillende leeftijden en met allerlei behoeftes, meningen en verhalen. SGE gelooft er sterk in dat welzijn begint met goede gezondheid, vitaliteit en het kunnen deelnemen aan de maatschappij.

SGE staat voor een wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn. Patiënten kun je het best helpen door de hulpverleners in de wijk goed te kennen en samen te werken. In deze wijkgerichte aanpak staat het versterken van de eigen kracht van de bewoners centraal.

SGE heeft enkele projecten lopen om vanuit samenwerking naar een duurzame, gezondere wijk te komen:

 • Project Kind & Jeugd 

Samen met de zorggroepen DOH, Pozob, VGZ, CZ en de wijkteams van de betrokken gemeentes bouwt SGE in de wijk aan een goed werkzaam team voor kind- en jeugdzorg. De verbinding tussen het zorgteam, het sociale wijkteam en de sociale omgeving (scholen, jeugdgezondheidszorg) is van groot belang in dit project. Om deze verbinding te maken, doen de zorggroepen ervaring op met een nieuwe ondersteuner van de huisarts; de praktijkondersteuner jeugd (POH-Jeugd).

 • Wijkverpleegkundige

Met de thuiszorg is een project gestart om de samenwerking in de wijk te verbeteren. De wijkverpleegkundige kan de ogen en oren zijn om zorg voor een patiënt samen beter op maat te kunnen leveren. Het uitwisselen over en weer van informatie als ook het elkaar makkelijk kunnen vinden, is onderwerp van dit project. Naast op onderdelen verbinden van kennis en organiseren van ketenzorg.


Verbinden en delen van kennis

SGE is van mening dat het delen van kennis en ervaring essentieel is om de kwaliteit van zorg te vergroten. En dat kennis delen ook betekent kennis ‘maken’.
SGE heeft projecten om de voorwaarden te scheppen om kennis over de (geïntegreerde) eerstelijnszorg te delen en verder te ontwikkelen.

 • Een kennis- en opleidingsplaats voor geïntegreerde zorg

SGE brengt een aantal belangrijke zorg-, onderwijs- als ook andere ondersteunende organisaties voor de eerstelijnszorg in Eindhoven samen in een nieuwe locatie in 2015: huisartsen- en specialist ouderengeneeskunde opleiding Nijmegen en Maastricht, DOH, Stichting KOH, Meetpunt Kwaliteit, Robuust. De filosofie onder dit gezamenlijk huizen is dat elkaar zien en spreken zorgt voor betere samenwerking en delen van kennis. De voorzieningen in de huisvesting zullen delen van kennis zo goed mogelijk faciliteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek

SGE werkt samen met CAPHRI aan onderzoek in de geïntegreerde eerstelijn. Een belangrijk onderzoek is het onderzoek met een online instrument, de SGE PSYSCAN, dat de diagnostiek van patiënten met psychosociale klachten ondersteunt. Het instrument geeft de patiënt direct na het gebruik feedback en een eerste inzicht in de klachten en mogelijke behandelmogelijkheden, als ook de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ. Ook is er onderzoek gedaan naar de stoppen met roken module voor patiënten met COPD door een onderzoeker i.o. van CAPHRI.
En is een huisarts van SGE betrokken bij het verbeteren van de huisartsenopleiding door het gebruik van video-assesments.

Uitgelicht
Alcohol tijdens introductie
Alcohol tijdens introductie
Geplaatst: 17 augustus 2017

Deze week begint in enkele studentensteden de introductietijd. Een mooie en gezellige periode aan het begin van de studietijd. Vaak met alcohol. Maar een onvergetelijke introductie in het studentenleven kan ook zonder of met minder alcoholgebruik.

Gezellig en gezond!
Gezellig en gezond!
Geplaatst: 11 augustus 2017

Dit is (een deel van) onze enthousiaste loopgroep die elke donderdagavond vanuit SGE Orion vertrekt. Samen trainen ze voor de Nationale Diabetes Challenge van 27 t/m 30 september 2017. U bent van harte welkom om aan te sluiten en met ons mee te lopen! Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en trainingsopbouw is de doelstelling om in die week vier dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in uw wijk en de laatste dag (30 september) op een centrale locatie in Nederland waar alle deelnemende Challenges gezamenlijk de laatste kilometers afleggen en finishen op het Challenge Diabetes Festival.

Rookvrij! Ook jij?
Rookvrij! Ook jij?
Geplaatst: 11 augustus 2017

U wilt stoppen? Wij kunnen u helpen! Als u wilt stoppen met roken is het prettig als u er niet alleen voor staat. Maak het uzelf daarom makkelijker en meld u aan voor de ‘Rookvrij! Ook jij?’ stoppen met roken cursus. In een groep kunt u elkaar steunen en heeft u namelijk één gemeenschappelijk doel: stoppen met roken! De cursus start op 26 september a.s.