Organisatie Raad van Toezicht


De raad van toezicht (RvT) benoemt de leden van de raad van bestuur. Ook het vaststellen en toetsen van het beleid is een taak van de RvT.

Ze bestaat uit:

Dhr. drs. J. M. Tromp, voorzitter
Artspsychotherapeut. Voormalig bestuurder, laatstelijk GGZ-Breburg
Bestuursadvies, -coaching en toezicht

Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, lid
Internist-endocrinoloog n.p., voormalig voorzitter van de KNMG

Prof. dr. R.T.J.M. Janssen, lid
Deeltijd hoogleraar Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg
aan de Universiteit van Tilburg, voormalig bestuurder GGD en GGZ.

Dhr. drs. J.V.C.T. van Duren RC, lid
Financieel directeur Sint Maartenskliniek in Ubbergen, toezichthouder

Mw. drs. M.H. de Haan, lid
Interim directeur zorg, toezichthouder en vastgoedondernemer

Mw. mr. A.A. de Jong, lid
Creatief directeur at Being There, Marketing


Uitgelicht
Tijdelijke patiëntenstop
Tijdelijke patiëntenstop
Geplaatst: 12 december 2019

Een deel van onze gezondheidscentra heeft momenteel een patiëntenstop, om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen.

Huisartsenposten Oost-Brabant voor spoed
Huisartsenposten Oost-Brabant voor spoed
Geplaatst: 9 december 2019

Gedurende de feestdagen (1e en 2e Kerstdag en 1 januari) zijn onze centra gesloten. Voor dringende gevallen kunt u tijdens deze dagen de huisartsenpost bellen.

Samenwerken in de zorg rondom GGZ
Samenwerken in de zorg rondom GGZ
Geplaatst: 6 december 2019

Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.