Laatste informatie coronavaccinaties


Geactualiseerde informatie (21 juni)


1.Vaccinatie data 26 en 27 juli in de Tennishal aan de Vijfkamplaan

SGE heeft nog slechts deze 2 data voor de 2e prik met het AstraZeneca vaccin. Het is onnodig te bellen voor een andere datum, want we hebben alleen op deze 2 data vaccins voorhanden. De assistente en de huisarts kunnen u niet helpen als u verhinderd bent.

2. Astra Zeneca weigeraars en anderen die niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca maar wel tot de doelgroep behoren kunnen zelf contact opnemen met de GGD om een andere vaccin te krijgen. 


------------------------------------------------------------------------------------

Registratie datum bij MIJNRIVM
Bij registratie aan RIVM is gekozen voor centrale data voor alle SGE patiënten die door ons gevaccineerd zijn. Dit kan 1-2 dagen afwijken van de echte vaccinatiedatum, maar dat heeft totaal geen consequenties voor registratie bij RIVM of geldigheid van de vaccinatie.

2e Prik met ander vaccin
Nav de nieuwsberichten over 2e prik Moderna of Pfizer geven aan personen die 1e prik met Astra Zeneca hebben gehad, zijn wij in afwachting van het advies van de Gezondheidsraad. 
Zodra hierover meer bekend is zullen we dit communiceren op de website.

12-17-jarigen met medische indicatie en/of Obesitas
Nadere instructies moeten nog komen. Dit wachten we af.
Minister de Jonge heeft gezegd dat deze groep eind juni uitgenodigd gaat worden.

Gele boekje
In afwachting op de uitkomst van een regionaal huisartsen overleg kunnen we hierover nog niets berichten.
Ook hierover volgt z.s.m. communicatie. Volg de informatie hierover op deze SGE website. 
Zodra wij hier iets mee gaan doen zal het daar vermeld worden.


-----------------------------------------------------------------------------------

Coronavaccinatie en registratie

1. De SGE huisartsen hebben de groep 60-64-jarigen gevaccineerd. Voor de laatste groep en 2e prik zijn de afspraken gepland en vaccins besteld. Hiermee loopt de planning van het vaccinatieprogramma voor de huisarts ten einde.
Vragen van patiënten, die buiten deze leeftijdsgroep vallen, worden verwijzen wij naar de website: coronavaccinatie.nl

2. Voor registratie tbv het coronapaspoort heeft SGE de gegevens van gevaccineerde patiënten doorgegeven aan het RIVM. 
Via MIJNRIVM kunt u controleren  of u reeds geregistreerd staat. Is dit niet het geval dan komt dat omdat de RIVM enigszins achterloopt. Het heeft geen zin uw huisarts te bellen, want die heeft hier geen invloed op.

3. Afgelopen vrijdag door de LHV gepubliceerd: 
Registratie vaccinatie ook in het gele vaccinatiepaspoort of niet?
Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken. Verstrekken van gele boekjes verloopt niet via de huisarts, maar via wijsopreis.nl 
Op dit moment wordt hierop geen correctie door de huisarts uitgevoerd, indien hierover nog wijzigingen zijn zullen we dit zsm communiceren.


-----------------------------------------------------------------------------------

De huisartsen van SGE hebben alleen AstraZeneca en geen ander vaccin. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment is er nog geen wijziging in de vaccinatiedata van 26 en 27 juli. Mocht dit wijzigen dan krijgt u hier automatisch bericht over. A.u.b. niet naar de praktijk bellen, want men heeft hierop (nog) geen antwoord.

-----------------------------------------------------------------------------------

Gezondheidsraad adviseert dat de tweede prik AstraZeneca ook eerder kan, na vier tot twaalf weken

"De tijd tussen toediening van de eerste en tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin kan worden verkort naar vier tot twaalf weken." Dat adviseerde de Gezondheidsraad aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op 20 mei. (Lees artikel)

Dit is echter een advies! Wat het werkelijk wordt weten we nog niet.
De bestelling van de vaccins ligt bij SGE op dit moment vast. Komende week gaat SGE overleggen en kijken óf en wat we hiermee kunnen. We zullen u hier zo spoedig mogelijk over berichten.

Het antwoord voor nu is: 
SGE heeft geen vaccins op andere data. Als de planning wijzigt dan ontvangen onze patiënten hiervan tijdig bericht.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rode Kruis vervoer naar coronavaccinatie

Voor sommige mensen is het lastig om een coronavaccinatie locatie te bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. In sommige gevallen kan het Rode Kruis u naar de vaccinatiestraat brengen. Lees hier meer. 

------------------------------------------------------------------------------------

Registratie van gevaccineerden:

Wij hebben alle patiënten die Opt-in JA hebben aangegeven voor het delen van de gegevens met het RIVM geregistreerd.
Het RIVM moet actief deze gegevens actief opvragen; zij ontvangen dan informatie over de vaccinatie, mits de patiënt akkoord is gegaan met het delen van deze gegevens. 
Op dit moment zijn de gegevens nog niet opgevraagd.
Indien u hierover vragen heeft dan verwijzen we u naar het RIVM telefoonnummer: 0800-1351

Update vaccinatierondes
Thuisvaccinatie:

De SGE planning en bezetting voor de Covid thuisvaccinatie is klaar. 
Er zullen 3 dagen worden geprikt: maandag  17 mei, dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei.
Heeft u zich aangemeld voor thuisvaccinatie? Dan krijgt u een brief met datum en dagdeel dat u geprikt wordt. Hier kan niet van worden afgeweken.
Alle brieven zijn inmiddels op de post, u kunt zich voor deze ronde niet meer aanmelden voor de thuisvaccinatie.


Planning vaccinatiecampagne:
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele planning op www.coronavaccinatie.nl


Mensen met medisch risico tussen 18-60 jaar worden in mei uitgenodigd
Tussen 3 en 18 mei krijgt deze groep een uitnodiging in de brievenbus. Met deze uitnodiging kunnen zij een vaccinatieafspraak maken bij de GGD. Mensen uit deze groep worden gevaccineerd met het vaccin van Pfizer of Moderna. Het RIVM verwacht dat deze mensen allemaal uiterlijk begin juni hun eerste prik kunnen krijgen.

Deze groep heeft een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie bij de huisarts. Daarom maakt de huisarts ook voor de coronavaccinatie de selectie voor de uitnodiging. De uitnodigingen worden gefaseerd verstuurd. De mensen uit deze groep krijgen voorrang omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van COVID-19. Het gaat onder andere om mensen met:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • een chronische stoornis van de hartfunctie;
  • diabetes mellitus;
  • chronische nierinsufficiëntie
  • een afweerstoornis of behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken (immuunsuppressiva) leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.
Tweede prik AstraZeneca 

Op 27, 28 februari,1 maart en 2 maart werden de eerste prikken gegeven in het Evoluon. 
De tweede vaccinatieronde zal plaats vinden vanaf 28 mei in het Evoluon.

Uitgenodigde
Patiënten die in de eerste ronde de eerste prik hebben gehad:
• 63 en 64 jarigen 
• mensen met een morbide obesitas BMI boven de 60 jaar
• thuiswonenden met syndroom van Down tussen boven de 60 jaar

De nieuwe vaccinatieronde

(Voor mensen die een eerste AstraZeneca prik krijgen)
De nieuwe eerste vaccinatieronde vindt plaats op 3 en 4 mei in de Sporthal aan de Vijfkamplaan 10 te Eindhoven. (Dus niet in het Evoluon)

Uitgenodigde
• Alle patiënten geboren in 1959 en 1960, (62 jaar en 61 jaar)
• Patiënten die niet aanwezig konden zijn bij de vorige vaccinatieronde op 27, 28 februari,1 maart of 2 maart: 63 en 64 jarigen, mensen met een morbide obesitas BMI boven de 60 jaar, thuiswonenden met syndroom van Down tussen boven de 60 jaar.
Valt u onder één van deze groepen dan zult u een dezer dagen een uitnodiging ontvangen voor de tweede prik.

De 2e prik voor deze vaccinatieronde wordt gegeven op 26 en 27 juli, wederom in de Sporthal aan de Vijfkamplaan 10 te Eindhoven

Kunt u door omstandigheden (bijvoorbeeld vakantie, angst voor AstraZeneca, ziekte of in quarantaine) geen COVID-19-vaccinatie halen?
RIVM komt binnenkort met een beleid om iedereen die geen gehoor heeft kunnen geven aan de oproep voor Covid-19 vaccinatie alsnog een vaccin aan te bieden. Zodra het beleid bekend is zullen we het op de website delen.

AstraZeneca

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de vaccinatie met AstraZeneca, van mensen geboren in 1960 of eerder, voortgezet. (Lees hier het persbericht)
Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht hier in de loop van volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven. De Gezondheidsraad adviseert verder dat mensen geboren na 1960 die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen, de afspraak voor de tweede prik met AstraZeneca kunnen laten doorgaan.
Uitgelicht
Gebruik mondkapje
Gebruik mondkapje
Geplaatst: 24 juni 2021

Gelukkig neemt de ernst en omvang van de Corona-epidemie af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Toch vragen wij u om in onze centra bij binnenkomst een mondkapje te blijven dragen.

Meldingen instellen MijnGezondheid.net
Meldingen instellen MijnGezondheid.net
Geplaatst: 10 juni 2021

Wist u dat u via 'instellingen' op www.mijngezondheid.net de voorkeuren voor e-mails en push-berichten kunt wijzigen? Zo kunt u instellen dat u een melding ontvangt bij een nieuw bericht van uw zorgverlener of zodra de uitslag van een onderzoek bekend is.

Coronavaccinatie en registratie
Coronavaccinatie en registratie
Geplaatst: 8 juni 2021

De SGE huisartsen hebben de groep 60-64-jarigen gevaccineerd. Voor de laatste groep en 2e prik zijn de afspraken gepland en vaccins besteld. The GP's of SGE vaccinated the group of 60-64 year olds.